Καλώς ορίσατε στην Ισοσελίδα μας

 

 

 
     
   

Newsletter

Υπουργικές αποφάσεις

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » Υπουργικές αποφάσεις

ΜΕΛΙ & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΚΛΠ.)


  1. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας συγκομιδής μελιού στην επισήμανση (ΦΕΚ19/Β/13-01-2012)
  2. Νόμο 4264/2014 - εμπορική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων-λαϊκές και πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο
  3. Νόμος 4856/1930 περί μέτρων τινών προς ενίσχυσιν της γεωργικής παραγωγής και τινών ειδικών κλάδων αυτής.
  4. Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι
  5. Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων
  6. Απόφαση 127/2004 περί ταυτοποίησης αμιγών ελληνικών μελιών
  7. Κανονισμός (ΕΚ) 3063/93 περί ενισχύσεων για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας
  8. Κανονισμός (ΕΚ) 780/2002 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3063/93 για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας
  9. ΠΔ 79/2007
  10. Κανονισμός 852-2004
  11. Ερμηνευτική του 852-2004
  12. Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
  13. Κωδικοποίηση των κανόνων διακίνησης (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) –ΜΕΛΙ - Υ.Α. 91354 /2017 ΦΕΚ Β 2983 – 30/8/2017
  14. Nόμος 4497-2017 - Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

 • icomeli_apofasi.pdf, Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρ- θρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).
 • icodocument (1).pdf, Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.2 "Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης", στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019.
 • icodocument (3).pdf, Έγκριση υλοποίησης της δράσης: 1.1 ‘‘Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’, Καθορισμός συνολικού ποσού επιχορήγησης για το έτος 2019 και καθορισμός δικαιούχων και ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019.
 • icodocument (4).pdf, Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019.
 • icodocument (6).pdf, 1 Έναρξη λειτουργίας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Πελοποννήσου. 2 Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).
 • icodocument (7).pdf, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).
 • icodocument (9).pdf, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1715/74036 Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθα- ριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.
 • icodocument (12).pdf, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 190/34401 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018.
  Για ενημέρωση κάθε νέου τρύγου, γράψτε το email σας στο NEWS LETTER   Αν σας αρέσει αυτή η σελίδα κοινοποιείστε την σε φίλο σας    
 
   Γύρη                  
                             
 
  Σχετική εικόνα  
   
  Σχετική εικόνα  
   
  Σχετική εικόνα  
   
 
  ABATON:  Το πρώτο Πιστοποιημένο Ελληνικό Βιολογικό Μέλι.
 
Παύλος Καμπούρης:
Σπύρου Λούη 16 57 001 Νέα Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη